ABF - Folkets Scen, Skånegatan 90 - Scenrummet

Klicka på en ledig tid för att boka lokalen.

Tiderna är:
09:00 - 12:00 / 12:00 - 15:00 / 15:00 - 18:00 / 18:00 - 21:00

loading graphic